top of page

Szkolenia 
i projekty.

Niżej możesz zapoznać się z aktualnie organizowanymi szkoleniami dla opiekunów. Znajdziesz także informacje dotyczące projektów różnych organizacji, które mogą być pomocne zarówno dla chorych,
jak i osób sprawujących nad nimi opiekę.

bottom of page